Lecture

Số hóa qua giáo dục

Arcstone hợp tác với các tổ chức giáo dục toàn cầu để hỗ trợ đào tạo một thế hệ mới của các Chuyên gia Sản xuất Kỹ thuật số từ lớp học đến nhà xưởng.

Tạo điều kiện cho thế hệ tài năng trẻ và tái đào tạo lực lượng lao động đã có kinh nghiệm để thúc đẩy:

• Kiến thức về dữ liệu

• Các công cụ kỹ thuật số cho người lao động

• Nâng cao kỹ năng và cải thiện tài năng

• Cải tiến năng suất

• Tăng cường áp dụng thực tiễn

• Nâng cao chất lượng

Person Holding Tablet

Phương pháp số hóa

• Tham dự các buổi hội thảo và đào tạo toàn diện do Arcstone tổ chức.

 

• Sử dụng arc.lite miễn phí cho các đồ án của sinh viên. 

Giáo dục

• Arcstone kết nối sinh viên với các doanh nghiệp vừa và nhỏ để hiệp lực triển khai dự án.

• Sinh viên hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ để triển khai các giải pháp trong nhà máy.

Mối quan hệ

• Sinh viên được trải nghiệm trức tiếp với quy trình triển khái các công cụ tiên tiến cho các dự án kỹ thuật số.

• Tạo kết nối lâu dài giữa sinh viên và các nhà tuyển dụng tiềm năng. 

Áp dụng thực tiễn

Giáo dục  - Giáo trình đại học 

National_University_of_Singapore_logo_NU
President_University_Logo.png
Logo-UPH-Universitas-Pelita-Harapan-Orig

Arcstone hợp tác với các tổ chức cao học để thiết lập chương trình hướng dẫn sinh viên sử dụng hệ thống điều hành sản xuất của chúng tôi. Khóa học sẽ trang bị kiến thức chuyên môn cho sinh viên để sử dụng hệ thống điều hành sản xuất arc.lite của chúng tôi và kinh nghiệm trong nền công nghiệp 4.0 và thời kỳ số hóa.

Mối quan hệ  - Tiếp cận doanh nghiệp vừa và nhỏ địa phương

Shaking Hands

Sinh viên sẽ có cơ hội sử dụng những kỹ năng và kiến thức của mình để áp dụng vào những dự án hiệp lực với các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở địa phương

Tăng cường hợp tác trong các nghiên cứu thông qua các phong tục của ngành nghề và dự án thực tiến để sinh viên có cơ hội củng cố kỹ năng và năng lực của mình. 

Triển khai  - Mạng lưới sản xuất / Kinh nghiệm với công ty địa phương

shutterstock_199541387.jpg

Ở giai đoạn cuối của chương trình học, sinh viên sẽ có cơ hội tận dụng mạng lưới rộng lớn với các khách hàng và đối tác hàng đầu trong ngành của Arcstone.

 

Với trải nghiệm sau chương trình học với Arcstone, sinh viên sẽ có khả năng hỗ trợ các nhà sản xuất đổi mới theo hướng kỹ thuật số và giúp bản thân tìm được công việc lý tưởng. 

Đăng ký để trở thành Hợp tác Giáo dục với chúng tôi.

Ngoài ra, để biết thêm về các giải pháp và tính năng của arc.lite, điền vào form sau và chúng tôi sẽ liên lạc với bạn