TRANG THIẾT BỊ &

MÁY CÔNG CỤ

Cung cấp phần cứng mới, sáng tạo với bộ công cụ Arcstone có khả năng mô-đun.

GIÁ TRỊ-THÊM VÀO THIẾT BỊ VÀ SẢN PHẨM MANG LẠI

Đối tác và nhà sản xuất máy và thiết bị có thể tận dụng bộ mô-đun của Arcstone để tối ưu hóa, kiểm soát và định cấu hình luồng dữ liệu để cho phép hiển thị dữ liệu ngay lập tức từ số hóa thiết bị sản xuất và máy móc.

Các giải pháp bất khả tri về phần cứng của Arcstone tích hợp liền mạch với các thiết bị và máy móc của nhà máy để trao quyền cho các nhà sản xuất với những hiểu biết thời gian thực cho việc ra quyết định dựa trên dữ liệu.

CÁCH LÀM VIỆC ARCSTONE VỚI

THIẾT BỊ & MÁY CÔNG CỤ

shutterstock_187681595_edited.jpg

Liên kết với các mô-đun Arcstone, như bảo trì, báo động và báo cáo tự động, để cho phép kiểm soát và tối ưu hóa được cải thiện.

Tận dụng mô-đun Arcstone

shutterstock_138865001_edited.jpg

Thử nghiệm và phát triển các giải pháp cùng với Arcstone cho các sản phẩm mới ra thị trường.

Kết Nôi

Sự Đổi Mới

Giá trị gia tăng cho các dịch vụ của khách hàng bằng cách nâng cao cho họ với số hoat thiết bị và máy móc sản xuất.

Triển khai để

Khách hàng

IOT KIT

IoT Kit của Arcstone là một công cụ plug-and-play cho phép trực quan hóa dữ liệu ngay lập tức từ việc số hóa các thiết bị và máy móc sản xuất. Mô-đun cho phép cấu hình các luồng dữ liệu để tạo bảng điều khiển KPI trong thời gian thực.