Số hóa ngành khai thác mỏ

Gần một phần ba trong số 370 tỷ đô la giá trị kinh tế hàng năm dự kiến sẽ được hiện thực hóa thông qua số hóa bảo trì thiết bị

Cơ hội 100 tỷ đô la

Giá trị kinh tế tiềm năng hàng năm thông qua số hóa (USD), Sáng kiến toàn cầu McKinsey

100bn opportunity graph2.png
Đã đến lúc ngành công nghiệp khai thác số hóa các hoạt động bảo trì thiết bị của họ bây giờ!

Thiết lập nền tảng kỹ thuật số với một giải pháp linh hoạt  có thể cấu hình

Chuẩn bị nền tảng cho các lớp Máy học (Machine Learning)Trí tuệ nhân tạo (AI)

 • Linh hoạt cho phép dễ dàng tích hợp với các hệ thống mới và hiện có

 • Có thể cấu hình để phù hợp với tính chất phức tạp và năng động của hoạt động bảo trì khai thác

 • Đơn giản và trực quan, để giúp người dùng tham gia ở tất cả các cấp bậc tổ chức.

 • Nền tảng kỹ thuật số là điều kiện tiên quyết về công nghệ cho ML/AI được hiệu quả​

 • Bắt đầu chuyển đổi văn hóa tổ chức sang hướng dữ liệu qua giai đoạn 1 sẽ đẩy nhanh lợi ích từ ML/AI cho phép những đối tác của chúng tôi bước vào để giúp đỡ

 • Lời hứa về các giải pháp ML/AI đã được chứng minh trong ngành sản xuất và nó đã chín muồi để khai thác

Bảo trì thiết bị hướng dữ liệu

Nhận ra các cải tiến thay đổi từng bước trong an toàn và tạo giá trị với arc.ops

Image by Albert Hyseni

arc.ops offers

Availability.png
Khả Dụng
 • Truy xuất nguồn gốc thời gian thực của các hoạt động bảo trì giúp loại bỏ sự chậm trễ thủ tục

 • Thu thập dữ liệu toàn diện tăng tốc phân tích nguyên nhân gốc cho bảo trì mục tiêu

 • Các thuật toán và số liệu phòng ngừa giảm thời gian dành cho bảo trì không cần thiết và không hiệu quả

Safety.png
An Toàn

arc.ops offers

 • Hướng dẫn bằng video trực tiếp giúp giảm lỗi của con người trong quy trình bảo trì

 • Các thuật toán dự đoán sự cố và giảm nguy cơ sự cố thiết bị nguy hiểm

 • Danh sách kiểm tra an toàn và đảm bảo chất lượng kỹ thuật số đảm bảo thiết bị luôn phù hợp với mục đích sử dụng

Savings.png
Tiết kiệm

arc.ops offers

 • Các phương pháp phòng ngừa và lý luận loại bỏ sự phụ thuộc không hiệu quả vào thời gian trung bình giữa các lần hỏng hóc

 • Phân tích nguyên nhân gốc nhanh, giảm lãng phí lao động và phụ tùng

Hãy đi đầu trong công nghệ 4.0 với chúng tôi
Case studies

Hệ thống bảo trì thiết bị

Đọc case study của chúng tôi về cách mô-đun EMS của Arcstone đã giúp số hóa và tăng tốc các hoạt động bảo trì cho hoạt động khai thác

Tích hợp Tích hợp & Tích hợp

Đọc nghiên cứu điển hình của chúng tôi về cách bộ công cụ của Arcstone giúp tích hợp các giải pháp phần cứng và phần mềm đang chạy tại chỗ