Tin Tức

 

Truyền Thông

award-digital@2x[54511].png

CLARIANT MASTERBATCHES USE ARCSTONE TECHNOLOGY TO IMPROVE EFFICIENCY, SPEED, SAFETY AND SUSTAINABILITY  

Jan 6th, 2021

award-digital@2x[54511].png
Masterbatches.png

CLARIANT MASTERBATCHES USE ARCSTONE TECHNOLOGY TO IMPROVE EFFICIENCY, SPEED, SAFETY AND SUSTAINABILITY  

April 03, 2020

0.jpg

SIGNING OF MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) & TIER 1 PARTNERSHIP BETWEEN ARCSTONE AND ARTC

December 13, 2019

 

SỰ KIỆN

Industrial Transformation Asia-Pacific 2019

4th Manufacturing Excellence Conference

Industry of Things

World Asia

Singapore Polytechnic IMDA Career Talk

Oct 22-24, 2019
 

Learn More →

Jul 31, 2019
 

Learn More →

Jul 20-21, 2019
 

Learn More →

Jun 26, 2019
 

Learn More →

 

GIẢI THƯỞNG & CÔNG NHẬN

National Infocomm Awards

Giải thưởng Infocomm quốc gia (NIA) là giải thưởng cao nhất của Singapore cho sự đổi mới của Infocomm. Chuỗi giải thưởng cấp quốc gia hai năm một lần bắt đầu vào năm 2002. Nó được công nhận các tổ chức và công ty ở Singapore đã thể hiện tinh thần đổi mới, trong việc phát triển và sử dụng các sản phẩm và dịch vụ mới của họ để đạt được sự xuất sắc.

SiTF Awards 2016 Best Innovative Start-Up (Growth Stage) Finalist

Giải thưởng SiTF , quán quân trong ngành, là giải thưởng quan trọng cho những đổi mới sáng tạo tại Singapore. Trong những năm qua, bên cạnh việc công nhận các Ứng dụng / Giải pháp ICM (Infocomm Media) được phát triển tại địa phương, SiTF Awards đã phát triển và mở rộng phạm vi để bao gồm sự công nhận của các công ty đã nỗ lực đổi mới kinh doanh thông qua việc áp dụng công nghệ.

Singapore Frost & Sullivan Excellence Awards 2016

Giải thưởng xuất sắc Frost & Sullivan xác định các công ty tốt nhất đã thể hiện sự xuất sắc trong ngành công nghiệp tương ứng của họ. Giải thưởng Thực tiễn Tốt nhất của Frost & Sullivan công nhận các công ty trên một loạt các thị trường khu vực và toàn cầu về khả năng lãnh đạo vượt trội, đổi mới công nghệ, dịch vụ khách hàng và phát triển sản phẩm chiến lược.

  • White LinkedIn Icon

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

©2020 BY ARCSTONE PTE. LTD.