Nhiệm vụ của chúng tôi là cung cấp cho các nhà sản xuất sức mạnh để nhìn thấy, sức mạnh để hành động và sức mạnh để kiểm soát
Sản xuất tiếp tục TIẾN HÓA
Công nghiệp 1.0
Hơi nước
Công nghiệp 2.0
Sản xuất hàng loạt
Công nghiệp 2.0
Sản xuất hàng loạt

Chương tiếp theo trong sản xuất là Nhà máy thông minh Công nghiệp 4.0

Thời gian thực
Kết nối
Tự động

Truy cập dữ liệu bất cứ nơi nào bạn muốn, bất cứ khi nào bạn muốn kiểm tra nhanh các quy trình hoặc đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu quan trọng.

Kết nối nhà máy với các kênh liên lạc giữa con người và máy móc với sự trợ giúp của các cảm biến IoT.

Truy cập dữ liệu bất cứ nơi nào bạn muốn, bất cứ khi nào bạn muốn kiểm tra nhanh các quy trình hoặc đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu quan trọng.

For SMEs and those new to Digitalization

arc.lite2.png

Get started with arc.lite

Our Lightweight MES is perfect for SMEs and those on the starting lines of Digitalization

For LLEs, MNCs and Enterprises

arc.ops.png

Futureproof yourself with arc.ops

Our modular-based, next generation MES is the next step towards full and scalable digitalization

MNCs and Full Supply Chain Coverage

arc.net_3.png

Full visibility, control and optimization with arc.net

Global real time coverage of your entire manufacturing supply chain

Manufacturing Insight

Hiểu rõ hơn về quy trình sản xuất của bạn và khả năng giám sát, duy trì và kiểm soát sản xuất với dữ liệu thời gian thực.

Modular Solutions

Chúng tôi cung cấp giải pháp MES mô-đun, linh hoạt và mở, tích hợp với các hệ thống và phần cứng hiện có bao gồm cảm biến IoT, máy móc, ERP và máy tính bảng để tạo ra một mạng thông tin sôi động để vận hành.

Maximise Productivity

Giải pháp dễ sử dụng của chúng tôi cho các nhà quản lý và công nhân sẽ điều hành các hoạt động hàng ngày với năng suất tối đa. Cho phép quản lý cấp cao lập kế hoạch cho tương lai bằng trực quan hóa các cơ sở của họ ở bất cứ đâu vào bất cứ lúc nào.

Find out more about Arcstone's Digitalization Solutions today!

To inquire further about the our solutions and services, fill up the contact form and we'll get in touch with you.